Vaksinasjoner & priser

BEGRENSET TILGANG PÅ PNEUMOVAX/«LUNGEBETENNELSESVAKSINE» I NORGE

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen etter stor etterspørsel. Vaksinedoser prioriteres nå for personer med høyest risiko for sykdom.

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon / aids (blå resept)Stamcelletransplantasjon (blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

For personer med andre medisinske tilstander som gir høy og moderat risiko for pneumokokksykdom bør lege gjøre en medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettes. Et unntak er i forbindelse med operasjon av cochleaimplantat som bør prioriteres for vaksinasjon.

———————————————————-

Influensavaksinen for 2019 er nå tilgjengelig ved legesenteret.

For avtale om influensavaksinering, ta kontakt med legesenteret.

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig med legetime i forbindelse med vaksinering.

Dersom du ønsker vaksinasjon utover dette. Ta kontakt med legesenteret.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter svangerskaps uke 12 (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Se:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper.