Vaksinasjoner & priser

Influensavaksinen for 2019 er nå tilgjengelig ved legesenteret.

For avtale om vaksinering, ta kontakt med legesenteret. Vi har vaksinasjonsdag 22/10 og 29/10. Tredje vaksinasjonsdag 7/11.

Det er i utgangspunktet ikke nødvendig med legetime i forbindelse med vaksinering.

Dersom du ønsker vaksinasjon utover dette. Ta kontakt med legesenteret.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter svangerskaps uke 12 (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Se:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper.

Vi fikk informasjon om at influensavaksinene er forsinket med ca 1 måned. Normalt mottar Folkehelseinstituttet vaksinene i august/september, og distribuerer de til kommuner og helseforetak september/oktober, men i år ble det ca 1 måned forsinkelse. Dette skyldes en anvisning fra WHO om hvilke virusstammer vaksinen skulle inneholde.