Praktisk info

Ekspedisjonen er åpen daglig fra kl. 08.15 til 15.00.  Dr Bente Leirvåg Gjelsvik er vikar for dr Johanna Austgulen Westin f.o.m 11/4-23 og 2 år fremover.

 

DR. BÆKKEN ER FOR TIDEN SYK. VIKAR FOR DR BÆKKEN ER PÅ PLASS 1/11-23. MEN TA LIKEVEL KONTAKT MED LEGESENTERET FOR Å ORDNE AVTALE.