Opprette bruker

Første gang du besøker e-portalen,
må du opprettes som bruker.

Gå til selvbetjening via knappen til venstre i menyen.

Brukeropprettelsen skjer ved å trykke på “Opprett meg som bruker” under teksten til høyre for cpr -nummerboksen.

Under brukeropprettelsen skal du utfylle en rekke opplysninger om deg selv, det er viktig at du fyller e-mailfeltet med en gyldig e-postadresse, da vi bruker denne e-postadressen til at sende en aktiveringslink.

Når du har fylt ut brukeropprettelses skjemaet, og har trykket på “opprett meg”, mottar du kort tid etter en mail fra “noreply@besoeglaegen.dk”.

Mailen sendes til den email-adresse du oppga, da du opprettet deg som bruker.

Trykk på aktiveringslinken i e-posten – ett nytt vindu vil nå åpne seg og du vil her kunne se, at din bruker er vellykket aktivert.
Du kan nå logge deg inn på e-portalen med ditt brukernavn (CPR-nummer) samt ditt passord (det du nettopp har opprettet, da du registrerte deg som bruker)

Når det er første gang du bruker e-portalen, har du kun rettighet til en begrenset del av portalen, du kan få ytterligere rettigheter ved  å kontakte din lege. Som utgangspunkt har man mulighet til å  fornye resepter og bestille legetime gjennom e-portalen.